Lot 3.07, Level 3, Sunway Putra Mall

Hukum menyentuh dan mencium Hajar Aswad

Hukum menyentuh dan mencium Hajar Aswad

Menyentuh atau mencium Hajar Aswad adalah Sunnah dalam Tawaf, seandainya kita tidak dapat menciumnya, cukup menyentuhnya dan tapak tangan yang kita gunakan menyentuh Hajar Aswad tadi, kita cium, ianya sudah mencukupi.

Jangan memaksa diri dengan menggunkan ″joki″ atau ″bodyguard″ dengan membayar mereka sejumlah wang Riyal (dari mulai 75 hingga 150 Riyal). Kita tidak digalakkan melakukan sesuatu method atau cara untuk menjalani Ibadah sunnah dengan melakukan perkara yang haram.

Joki yang dibayar dengan asbab untuk membukakan jalan bagi kita menuju hajar Aswad dengan cara menahan, mencegah atau menyingkirkan jemaah lainnya dan sudah pasti, hal ini dilarang kerana ianyai menyakiti jemaah lain.

Para Imam Madzhab, berdasarkan hadis-hadis berikut:

Dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW ber-istilam (menyentuh) Rukun Yamani dan Hajar Aswad pada setiap beliau Thawaf. (Mutaffaq alaih) dan di dalam Sunan Abu Dawud :

″Rasulullâh SAW menciumnya.″

Dari Nafi′ beliau berkata :

″Saya melihat Ibnu Umar RA menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya kemudian mencium tangan beliau itu dan beliau berkata, aku tidak pernah meninggalkan perbuatan ini (menyentuh hajar aswad dan mencium tangannya) sejak aku melihat Rasulullâh SAW melakukannya.″ (HR Muslim).

Dari Abu Thufail beliau berkata :

″Saya melihat Rasulullah SAW berthawaf di baitullah di atas untanya. Beliau menyentuh hajar Aswad dengan Mihjan (tongkat yang bengkok di bagian pegangannya) kemudian mencium tongkat itu.″ (Musnad Shahabat di dalam kitab At Tis′ah).

Dari Abdu llah bin Abbas RA,

″Sesungguhnya Rasulullah SAW berthawaf di baitullah di atas untanya, setiap kali Beliau melintasi Hajar Aswad beliau ber-isyarat ke arahnya (Hajar Aswad) dengan sesuatu yang ada pada beliau (tangan, atau apa saja yang dipegang) dan bertakbir.″ (HR Bukhari).

Pendapat 4 Imam Madzhab

Imam Hanafi :

″Sunnah mencium (hajar Aswad), bila tidak memungkinkan, cukup menyentuhnya, bila tidak memungkinkan cukup bertakbir, bertahmid atau bertahlil ke arahnya.″

Imam Maliki :

″Sunnah mencium (hajar Aswad) dan bibirnya (yang warna putih), bila tidak memungkinkan, cukup menyentuhnya, bila tidak memungkinkan cukup bertakbir, bertahmid atau bertahlil ke arahnya, tanpa berisyarat. Beliau menambahkan, ketika mencium hajar aswad adalah dengan hidung, Bukan dengan kening atau dua pipi.″

Imam Syafi′i dan Imam Hanbali :

″Sunnah mencium (hajar Aswad) dengan kening, bila tidak memungkinkan, cukup menyentuhnya dan mencium tangan yang dipakai mencium tadi, bila tidak memungkinkan cukup beri syarat dengan Tangan ke arah hajar aswad.″

Leave a comment